Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

AMFO 2011 Skalica

AMFO 2011 - Výsledky súťaže

Skupina A (autori nad 21 rokov)
Čiernobiela fotografia
1. miesto :   Jaroslav Zloch ,  Senica za  čiernobiele fotografie z cyklu Portréty : Like             
Andrey Hepburn, Výčitka
2. miesto :   Ľubomír Švec, Koválovec za fotografie z cyklu Portréty : Roman, Mária, Jozef
3. miesto:    Ing. Zuzana Horváthová, Hlohovec za súbor fotografií Reminiscencie I. – III.

Čestné uznanie
Jozef Kalka, Senica za súbor fotografií : Les v pohybe I. - IV.
Veronika Bahnová, Smolenice za fotografie Svetlo do ticha Trnavy I., III.
Tomáš Batky, Dunajská Streda za cykly  fotografií Tváre 3., 4 a Radosť zo života I.,II.

Farebná fotografia
1. miesto  :  Verner Scheibenreif, Hlohovec za fotografie Voay – age, Elizabeth ?,
Hello, Dolly
2. miesto :   Ing. Zuzana Horváthová, Hlohovec za 2 súbory fotografií Farby Maroka I.- IV.
a Vrstvy času I. – III.
3. miesto :  Cyril Grebečí, Dechtice za kolekciu fotografií  Dočista I., II. a Výhľad

Čestné uznanie
Adam Hušek, Senica za fotografiíe Diéta a Smoking kills
Ivan Krajčovič, Cífer za  fotografie Tieň a Stena
Ľubomír Švec, Koválovec za súbor farebných fotografií z cyklu Portréty  Starenky I. - V.          
Radovan Samek, Senica za kolekciu farebných fotografií Lastovičky I. - VI.

Multimediálna prezentácia
Ceny (bez určenia poradia)
Ing. arch. Karol Belas, Piešťany  za prezentáciu Dvaja 
Ing. Milan Marônek, Trnava za prezentáciu Allegro con fuocco (Allegro s ohňom)
Juraj Marec, Trnava za prezentáciu  Ro(c)k  

Čestné uznanie
Ľubomír Švec, Koválovec za prezentáciu Primicie Koválovec 2007
PaedDr. Ing. Rastislav Oslej, Senica za prezentáciu In the sky
Rastislav Nečas, Senica za prezentáciu Čína
Edina Erdélyiová, UCM Trnava za prezentáciu Obrázky pre Laca

Skupina B (autori od 16 do 21 rokov)
Čiernobiela fotografia
Cena
Janka Kristína Svetlovská, Dunajská Streda za fotografie Sabina I. a Mimikry I.,II.

Čestné uznanie
Nikola Kárníková, Piešťany za fotografie Chyť sa a Lastovičky

Farebná fotografia
Cena
Tomáš Lipa, Skalica  za cyklus fotografií Rím I.-V.

Čestné uznanie
Peter Sit, Dechtice za súbor fotografií Babička
Silvia Ochránková, Hlboké za fotografie Ako chutí stena, Mimika a Láska nebeská

Multimediálna prezentácia
Cena
František Halás – Halky, Piešťany za prezentáciu Skauting – sila priateľstva

Čestné uznanie
Michal Krištof, Senica za  prezentáciu Bratislava

Skupina C (autori do 16 rokov)
Čiernobiela fotografia
Cena
Veronika Šlachtová, Trnava za cyklus fotografií Tancovala I. – III.

Čestné uznanie
Antónia Sabová, Rakovice za fotografie Oko – okno do duše a Slzy samoty

Farebná fotografia
Cena
Veronika Šlachtová  , Trnava za  fotografie Pohľad kočky I., II.

Čestné uznanie
Richard Blaškovič, Zavar  za súbor fotografií  Svetielková poézia I., II., V.
Dominika Králiková, Trnava za fotografie Zrod hviezdy a Súhvezdie
Odborná porota
Prof. Milota Havránková, umelecká fotografka, Bratislava, predseda
Mgr. František  Tomík,  umelecký fotograf a dlhoročný vysokošký  pedagóg, Bratislava, člen
Mgr. Rudolf  Lendel, umelecký fotograf


Fotogaléria k článku

Návrat hore