Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Večer priateľov umenia 25.8.2011 s názvom LITERATÚRA NA SCÉNE


Malá synagóga v Trnave, MULTIKULTÚRA V NÁS (MvN) a Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky (KZNE SR)

usporiadali podujatie
LITERATÚRA NA SCÉNE

1. Otvorenie –  scénické čítanie z vlastnej tvorby autorov Literárnej  dielne Rozhľady KZNE SR.
2. Bohuslava Hábovčíková následne predstavila autorov a pristavila sa pri básnikovi Teofilovi 
Klasovi, predsedovi poroty V. ročníka medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže  
Rozhľady  2011.
3. Teofil Klas hovoril o súťaži i o svojej básnickej tvorbe ako trnavský rodák.
4. B. Hábovčíková oznámila zrod nového vydavateľstva MULTIKULTÚRA V NÁS (MvN),
jeho novorodeniatko Mišusori / Myš(u)lienku, ako aj jeho doterajšiu filmovú produkciu – 2    
filmy, z ktorých jeden získal ocenenie na V. ročníku MPPFF v Prahe v júni 2011.
5. Premietnutol sa  ocenený Džezový Kohútik.
6. Želmíra Chrenková ako šéfredaktorka predstavila časopisy Bellária a Arkádia.
7. B. Hábovčíková vyzvala prozaika Miroslava Košťanyho, ktorého kniha „Paragrafy (nielen) 
z ulice,“  sa stala 1. knihou nového vydavateľstva MvN, aby povedal pár slov o svojej 
tvorbe.
8. Slovo M. Košťanyho.
9. Scénické čítanie časti divadelnej hry Bohuslavy Vargovej Ako sa stať dievčaťom.
Účinkovali : Ružena a Šípková, Mária Martincová, Bohuslava Hábovčíková, Alica
Mičudíková.
10. Beseda autorov s publikom. Besedu viedla poetka a spisovateľka Eva Kopúnková. 
Pozvanie prijali nasledovní poeti a prozaici: Teofil Klas, Bohuslava Vargová, Ružena 
Šípková, Mária Martincová, Miroslav Košťany, Mária Kovalíková, Margita Kadlečíková,
Alica Mičudíková, Lesana Kralovičová, Pavol Dančanin, Peter Trenčík, Ján Šándor  a ďalší.

Autogramiáda: Miroslava Košťanyho


Fotogaléria k článku

Návrat hore