Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Slovenská obchodná priemyselná komora rokovala v Malej synagóge v Trnave.

Dňa 22.septembra 2011 v Malej synagóge v Trnave v rámci projektu "Informace, inovace, vzdelávání = rozvoj podnikání" - Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013,  sa za účasti Trnavskej regionálnej komory SOPK , Okresnej hospodárskej komory Hodonín, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskej únie uskutočnila záverečná konferencia. Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja podnikateľského a inovačného prostredia orientujúca sa na využitie medzinárodného potenciálu firiem v cezhraničnom regióne za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a zlepšenia ekonomickej výkonnosti. Medzi špecifické ciele projektu patrí posilnenie cezhraničných a medzinárodných aktivít, rozvoj verejných investícií do podnikateľskej infraštruktúry, podpora prepojenia inštitúcií a podnikov zúčastňujúcich sa na výskume a vývoji, inštitucionálne posilnenie inovačného potenciálu cezhraničného regiónu formou podpory, výmeny skúseností a know-how.

Aktivitami projektu je spoločný česko-slovenský stánok na veľtrhu v Hannoveri a v Poznani v roku 2012a 2013,vzdelávanie ( odborné semináre, konzultačné dni ), tvorba databáz užitočných webových liniek, poradenstvo pre medzinárodný obchod, kooperačné stretnutia veľkých a malých firiem a inovačné šeky-vouchery.

Všetky aktivity sa budú realizovať zrkadlovo na slovenskej i českej strane.

Viac info nájdete na :

http://www.iiv-rp.sopk.sk/

http://tt.sopk.sk/


Fotogaléria k článku

Návrat hore