Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Vianočný koncert Hany Borbéli a VOX AURUMQUE bol 20.12.2011 v Malej synagóge.

Trnavský vokálny súbor Vox Aurumque vznikol koncom januára 2010 na podnet dirigentky Mgr.art. Hany Borbeli s jej zámerom zostaviť reprezentačné vokálne teleso pre VOY AURUMQUE 1svoj diplomový projekt.

V krátkom čase sa vykryštalizovala zostava i dramaturgické zameranie súboru. V repertoári súboru nájdeme hudobné skvosty z obdobia romantizmu a 20. storočia, no predovšetkým sa Vox Aurumque zameriava na štúdium a interpretáciu vokálnej hudobnej tvorby z obdobia renesancie, s cieľom prezentovať publiku menej známych autorov a diela, a to so snahou o čo najvernejšiu interpretáciu. Zbor koncertne uviedol diela Monteverdiho, Tallisa, de Werta, Gabrieliho..., ale aj Griega, Rheinbergera, a i. V súčasnosti pripravuje uvedenie hudobnej tvorby autorov z územia dnešného Slovenska zo 16.-17. storočia.

 

facebook.com/voxaurumque

vox

 

Návrat hore