Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Vianočný koncert Zuzany Grejtákovej a Trnavského kvarteta bol 21.12.2011 v Malej synagóge.

Zuzana Grejtáková

sa po úspešnom absolvovaní štúdia hry na zobcovú flautu rozhodla pokračovať v štúdiu hudby v odbore hry na hoboji na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré ukončila v roku 2010. Štúdium absolvovala v triede profesora Mgr. Štefana Sklenku, ktorý patrí medzi významných pedagógov výučby hoboja na Slovensku. Z. Grejtáková pochádza z hudobníckej rodiny a je vnučkou bývalého koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice Karola Petrócziho. Počas štúdia hry na zobcovú flautu sa úspešne zúčastňovala súťaží lokálneho ale aj celoslovenského charakteru. Ako hobojistka koncertovala predovšetkým na východnom Slovensku. Na koncertoch „Zimná harmónia“, „Vianočný koncert v Letohrádku Dardanely“ a v rámci projektu „Arie Antiche“ vystupovala ako sólistka a rovnako ako sprievodný nástroj vokalistov (Igor Kucer, tenor, Lucia Knoteková, soprán, Katarina Kovanzi, mezzosoprán, či Marián Lukáč, barytón). Z. Grejtáková bola do leta 2011 pedagogičkou na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove. Od júla 2011 žije v Trnave a „Vianočný koncert pre Trnavu“ realizovaný spolu s Trnavským kvartetom je jej prvým sólovým koncertom na Slovensku. Od februára 2012 bude v Trnave viesť projekt súkromného vyučovania hudby pod názvom STUDIO ADAGIO.

zuzana grejtáková

Trnavské kvarteto

pôsobí v Trnave od roku 2011 v zložení: Katarína Zacharová (1. husle), Milan Horák (2. husle), Ľubomír Škumát (viola) a Jaroslav Kaba (violončelo). Kvarteto sa vo svojej práci zameriava najmä na štúdium a interpretáciu diel barokových skladateľov. Členovia kvarteta čerpajú zo svojich skúseností nadobudnutých počas pôsobenia v rôznych telesách (Pražský komorný orchester, Bratislavské kvarteto, Komorný orchester Technik, Hedmarken Symfoniorkester, Toneheim kammerorkester, Trnavský komorný orchester). Za svoju ročnú existenciu sa dostalo do povedomia mesta Trnava, má za sebou účinkovanie na rôznych kultúrnych podujatiach v Trnave ako aj mimo nej, v auguste 2011 sa predstavilo na svojom samostatnom koncerte pre verejnosť v Trnave. Svoju činnosť za rok 2011 uzatvára vianočným koncertom spolu so Zuzanou Grejtákovou (hoboj) v Malej synagóge v trnave. Na rok 2012 pripravuje ďalšie zaujímavé projekty v spolupráci s rôznymi umelcami.

 

 

Návrat hore