Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

AMFO 2012 - súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

Informácie o AMFO:AMFO

Autor prihlasuje svoje fotografie a multimediálne prezentácie do súťaže do základného kola podľa miesta svojho bydliska. Ak sa v mieste jeho bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne. Zoznam bude zverejnený na webstránke vyhlasovateľa súťaže: Národného osvetového centra a na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Autori sa prihlasujú v regionálnych osvetových strediskách, pod ktoré územne patria, resp. ktoré organizujú obvodné (regionálne, resp. krajské) postupové súťaže.
Za dodržanie regulárnych pravidiel pri zaradení autorov a kolektívov a ich diel do základného kola zodpovedá organizátor tohto kola.
Do vyššieho kola súťaže postupujú ocenené diela v jednotlivých vekových skupinách a  kategóriách. Na základe odporúčania poroty a zaslaním protokolu, výsledkov a ocenených diel organizátormi nižšieho kola.

Ocenení autori:
Autori nad 21 rokov
Veronika BAHNOVÁ , Smolenice
PaedDr. Miroslava BALÁŽOVÁ, Senica
Ervin BARCZI, Šaľa
Andrea BOLDIŠOVÁ , UCM Trnava
Edina ERDÉLYIOVÁ , UCM Trnava
Roman FLAJŽÍK, Senica
Ing. Zuzana HORVÁTHOVÁ , Hlohovecamfo pozvanka
Adam HÚŠEK, Senica
Dr. Ľubomír JARÁBEK , Senica
Ernest KOPPON, Vrbové
RNDr. Juraj MAREC , Trnava
prof. Ing. Milan MARÔNEK PhD. , Trnava
PaedDr. Ing. Rastislav OSLEJ, Senica
Bc. Dušan RAFAJ, Trnava
Radovan SAMEK , Senica
Alžbeta STILLEROVÁ ,Trnava
PhDr. Marián ŠPAJDEL PhD., Trnava
Ľubomír ŠVEC , Koválovec
Jaroslav ZLOCH , Senica
Autori 16-21 rokov
Michal KRIŠTOF, Senica
Tomáš LIPA, Skalica
Lujza MAREČKOVÁ, Senica
Janka Kristína SVETLOVSKÁ, Dunajská Streda
Zuzana TVAROŠKOVÁ, Trnava
Gréta ZUBOVÁ, Trnava
Autori do 16 rokov
Richard BLAŠKOVIČ , Zavar
Miroslava HAČUNDOVÁ, Lakšárska Nová Ves
Veronika ŠLACHTOVÁ , Trnava


Fotogaléria k článku

Návrat hore