Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

12.4.2012 bol komorný koncert Zuzany Grejtákovej / hoboj / a Kataríny Zacharovej / husle / v rámci Večera priateľov umenia v Malej synagóge.

Projekt Duetá – komorný koncert sú zaujímavým a relatívne netradičným konceptom, ktorý v zložení hoboj a husle prináša neobvyklý hudobný zážitok v rámci približne hodinu trvajúceho komorného koncertu. V rámci dramaturgie sú pripravené diela autorov C. Ph. E. Bacha, G. F. Händela, W. F. Bacha a L. Boccheriniho.

Protagonisti: Zuzana Grejtáková, hoboj, Katarína Zacharová, husle

Katarína Zacharová - biografia:
Katarína Zacharová (35) je prekladateľka a tlmočníčka, ktorá študovala prekladateľstvo na prestížnych univerzitách vo Francúzsku a v Nórsku. Celú jej profesionálnu kariéru sprevádza láska k hudbe. 2 cykly hry na husliach absolvovala v triede Zuzany Romančíkovej na ZUŠ M. Sch. Trnavského 11 rokov, v štúdiu hry na husliach pokračovala v Nórsku u Judith Röder Thomasgaard, absolventky Berlínskeho konzervatória a neskôr v triede Rolfa Bækkelunda, koncertného majstra Filharmónie v Oslo, na Toneheim folkehøgskole. Pôsobila o.i. v Trnavskom komornom orchestri, v Toneheim kammerorkester a Hedmarken symfoniorkester. Je umeleckou vedúcou sláčikového kvarteta nesúceho názov Trnavské kvarteto.
V súčasnosti študuje hru na husliach u  huslistu A. Jablokova.
www.trnavskekvarteto.sk

Zuzana Grejtáková - biografia :
Zuzana Grejtáková DiS.art (24) sa po úspešnom absolvovaní štúdia hry na zobcovej flaute na ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach rozhodla pokračovať v štúdiu hudby v odbore hry na hoboji na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré ukončila absolutóriom v roku 2010. Štúdium absolvovala v triede profesora Mgr. Štefana Sklenku, ktorý patrí medzi významných pedagógov výučby hoboja na Slovensku.  Zuzana Grejtáková pochádza z hudobníckej rodiny, je vnučkou dlhoročného koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice, významného slovenského huslistu Karola Petrócziho. Počas štúdia hry na zobcovej flaute sa úspešne zúčastňovala súťaží lokálneho ale aj celoslovenského charakteru. Ako hobojistka koncertovala do roku 2011 predovšetkým na východnom Slovensku. Na koncertoch „Zimná harmónia“, „Vianočný koncert v Letohrádku Dardanely“ a v rámci projektu „Arie Antiche“ vystupovala ako sólistka a rovnako ako sprievodný nástroj vokalistov (Igor Kucer, tenor, Lucia Knoteková, soprán, Katarina Kovanzi, mezzosoprán, či Marián Lukáč, barytón). Z. Grejtáková bola do júna 2011 pedagogičkou na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove. Od júla 2011 žije v Trnave. „Vianočný koncert pre Trnavu“ , ktorý bol realizovaný spolu s Trnavským kvartetom bol jej prvým sólovým koncertom na Slovensku. Od marca 2012 vedie v Trnave projekt súkromného vyučovania hudby pod názvom STUDIO ADAGIO | Cesta k hudbe. V júni 2012 vystúpila ako sólistka Trnavského kvarteta v rámci projektu Noc kostolov so skladbami pre zobcovú flautu autorov obdobia baroka. 7. augusta 2012 odohrala úvodný koncert XIII. ročníka medzinárodného festivalu Organové dni v Piešťanoch, na ktorom spolupracovala s renomovaným slovenským organistom Stanislavom Šurinom. Na tomto koncerte interpretovala skladby baroka a klasicizmu. 11. septembra 2012 v Zrkadlovej sieni Divadla J. Palárika v Trnave vystúpila ako sólistka Trnavského kvarteta na koncerte s názvom POCTA HAYDNOVI, kde zazneli zaranžované skladby pre hoboj a sláčikové kvarteto. 4. októbra 2012 bola hosťom fenomenálneho českého hudobníka Jířího Stivína na jeho koncerte v Trnave, kde spolu zahrali skladbu G. Ph. Telemanna. 18. novembra 2012 odohrala v Cíferi pri Trnave v spolupráci s Trnavským kvartetom reprízu projektu POCTA HAYDNOVI na koncerte v rámci 15. ročníka jesenného cyklu koncertov. V roku 2013 pripravuje viacero koncertov, napríklad projekt DUETÁ v spolupráci s Katarínou Zacharovou či vystúpenia ako Letný komorný koncert na hrade a Baroková noc na hrade (Hrad Červený kameň).
www.grejtakova.sk


Fotogaléria k článku

Návrat hore