Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Výstava fotografií Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca a Andreja Lojana bola predĺžená do 23.7.2013.


Jindřich Štreit, Matúš Zajac a Andrej Lojan

predstavili svoje fotografie na výstave s názvom:
Variácie – zo života človeka,
ktorá prebiehala od 6. júna do 23. júla 2013 v priestoroch galérie Malá synagóga v Trnave.

Výstava bola predajná.

mala synagoga

Jindřich Štreit.
Verejnosť má na nej možnosť vidieť najvýznamnejšie fotografie z dlhoročnej tvorby medzinárodne uznávaného českého dokumentárneho fotografa Jindřicha Štreita, ktorý bol v čase bývalého režimu za svoju tvorbu väznený, sledovaný a mal zakázané pokračovať vo fotografovaní. V dejinách fotografie je tento prípad pravdepodobne unikátny. Sila jeho nadčasových fotografií však spočíva v neutíchajúcej vnútornej naliehavosti autora vypovedať o živote zväčša obyčajných ľudí na dedine, o ich radostiach i strastiach,
medziľudských vzťahoch, o primárnej ľudskosti.

Matúš Zajac sa predstaví svojim cyklom čiernobielych portrétov významných osobností, ktoré boli tiež zastúpené na jeho výstave v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave aj v zahraničí. K portrétovaniu osobností kultúrneho a spoločenského života pristupuje ako dokumentárny fotograf s jasným rukopisom. Portrétovaného sa vždy snaží zasadiť do prostredia, ktoré za využitia dokonalej kompozície a svetla je určujúce pre výraz a podčiarknutie charakteru toho ktorého človeka. Nejde o celebrity umelo vytvoreného mediálneho prostredia, ale o ľudí výnimočných kvalít, z ktorých už niektorí, žiaľ, nie sú medzi nami, napr. Egon Bondy alebo Ján Johanides.

Andrej Lojan predstaví výber fotografií zo svojej voľnej dokumentárnej tvorby. Ako fotograf mladšej generácie sa vo svojej tvorivej interpretácii snaží umelecky dotýkať rôznych detailov života, ako i spracovávať vnímanie skutočných hodnôt a tém, týkajúcich sa sociálnych otázok a krásy duchovna v dnešnom svete.

Výstava ponúka divákom priestor pre zamyslenie sa nad obsahovým významom dokumentárnej fotografie pre dnešnú spoločnosť, ktorej prínos nespočíva ani tak v aktuálnosti ako v nadčasovosti, kde fotografie sú plné vnútorné napätia. Autori sa prostredníctvom svojich fotografií zamýšľajú nad závažnými otázkami a od diváka očakávajú ich ďalšiu interpretáciu. „Pretože život so svojimi osobitosťami skrze človeka je príliš pestrý na to, aby sme o ňom prestali hovoriť“, vysvetľuje zámer výstavy jej kurátorka Ivana Pástorová.

Výstava bola prístupná od 6.6. – 23.7. 2013 v priestoroch galérie Malá synagóga v Trnave (Haulíková 3, Trnava).

video z vernisáže


Fotogaléria k článku

Návrat hore