Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Pozor na falzifikáty !!!

Upozorňujeme širokú verejnosť hlavne v Českej republike na možný výskyt falzifikátov fotografií Karola
Kállaya. Zároveň Vás uisťujeme , že podnikneme všetky právne kroky na nápravu takto vzniknutej situácie, pokiaľ by k nej znovu došlo.
Doporučujeme preto priamy nákup prostredníctvom MAXGALLERY.SK, ako jediného a výhradného zástupcu
Karola Kállaya v SLOVENSKEJ a ČESKEJ REPUBLIKE.


Návrat hore