Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Maxgallery Slovakia aktívne podporuje Hodinu deťom

Každoročne sa v decembri koná benefičná aukcia Hodina deťom v hoteli Radison Blu Carlton Bratislava.

Maxgallery Slovakia sa aktívne podieľa na zdarnom priebehu tohoto podujatia
prostredníctvom umeleckých diel fotografov, ktorých má vo svojom portfóliu.
Každoročne venuje niekoľko umeleckých fotografií svojich autorov ako napríklad diela :
Karola Kállaya, Eugena Blaškoviča alebo Karola Benického.
Výťažok celej aukcie ide Nadácii pre deti Slovenska.

Hodina deťom je celonárodná a celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, za ktorou sa ukrýva široký tím odhodlaných ľudí - detské a mládežnícke organizácie, osobnosti, zamestnanci Nadácie pre deti Slovenska, ich partneri, podporovatelia, rodiny a priatelia, dobrovoľníci, médiá, ktorí všetci s nadšením odvádzajú veľký kus práce pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Na Slovensku dnes žije vyše 1 590 000 detí a mladých ľudí do veku 20 rokov. To je takmer 30% z celkovej populácie. Deti potrebujú a vítajú našu pomoc a podporu. Potrebujú niekoho, kto stojí pri nich a pomáha im robiť múdre a správne rozhodnutia. Kto má na nich čas. Práve teraz.

„Napriek tomu, že nemôžeme pomôcť všetkým, vieme urobiť veľa.“
Lucia Štasselová, výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska

„Deti sú bezbranné, potrebujú najviac našu pomoc, našu lásku. Je to úžasné, že si takouto aktivitou na ne spomíname."
Emília Vašáryová, čestná predsedníčka Hodiny deťom

Základná myšlienka

Základnou myšlienkou verejnej zbierky Hodina deťom je spájať všetkých ľudí, teda oslovovať nielen jednotlivcov, ale aj organizácie, spoločnosti a médiá, aby sa či už finančným, alebo nefinančným spôsobom zapojili do Hodiny deťom. Snažíme sa vytvárať celoročné a ľahko dostupné formy prispievania pre všetkých. Finančné príspevky zo zbierky transparentne a efektívne na pravidelnej ročnej báze rozdeľujeme cez Fond Hodina deťom v grantovom programe Hodina deťom. S dôrazom na priamu pomoc podporujeme organizácie a ich kvalitné a rôznorodé projekty zamerané na pomoc a rozvoj detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska. Snažíme sa napĺňať všetky potreby detí a podporovať čo najviac zmysluplných projektov, ktorých každým rokom pribúda.

Hlavné ciele

  • Identifikovať potreby detí a mladých ľudí na Slovensku a vytvárať priestor pre pravidelnú prácu s nimi a podporovať ich mnohostranný rozvoj
  • Zbierať finančné prostriedky na podporu deti a mladých ľudí na Slovensku
  • Poskytovať finančnú a konzultačnú podporu organizáciám, ktoré zvyšujú kvalitu života detí a mladých ľudí na Slovensku
  • Podporovať a rozvíjať tradíciu darcovstva a dobrovoľníctva
  • Podporovať vzájomnú spoluprácu s podporovateľmi, spolupracovníkmi a médiami
  • Upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku detí a mladých ľudí
  • Vytvárať ľahko dostupný pre všetkých, transparentný a efektívny spôsob zbierania a prerozdeľovania finančných prostriedkov a otvorenú priateľskú komunikáciu


Návrat hore