Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Projekt - Maľovaný rovník

Duša sveta sa živi ľudským šťastím. Ale aj nešťastím, závisťou, a žiarlivosťou. Naplniť svoj Osobný príbeh je jedinou povinnosťou človeka. Všetko je jedno. A keď niečo chceš, celý Vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.                                                                                                    Paulo  Coelho,  Alchymista
Ľudia ak chcú vyjadriť spolupatričnosť k istej myšlienke, manifestovať či protestovať za čosi alebo proti čomusi, často krát vytvárajú reťaz ľudských rúk. Držiac sa za ruky obklopujú celé ulice, námestia, mestá. Naša reťaz ľudských rúk bude merať 40 075 kilometrov, toľko kilometrov má planéta Zem v oblasti Rovníka a povedie cez každú krajinu na svete.
Myšlienka projektu spočíva vo vytvorení symbolickej reťaze ľudských rúk okolo celej zemegule, ktorá má podnietiť pozitívne myslenie a prispievať tak k vytváraniu svetového spoločenského vedomia, pozitívneho myslenia a priateľstva medzi národmi.
Praktická realizácia projektu je v namaľovaní a sústredení 40 075 kusov obrázkov o rozmere 20 x 20 cm na Slovensko. Obrazy budú maľovať umelci a osobnosti z celého sveta a z každej krajiny na svete.
Predpokladané kategórie osobností:
- výtvarní umelci - operné hviezdy sveta - literáti
- primátori miest - herci, hudobníci, speváci - svetoznámi športovci
- prezidenti republík - top manažéri - top modelky
- králi, cisári, princovia - vedci a bádatelia - kozmonauti
- laureáti Nobelových cien - duchovní predstavitelia - politici
Podmienky účasti na projekte :
Organizátor projektu – ponúkne účasť v projekte vybraným osobnostiam, ktorí môžu a nemusia ponuku prijať.
Komitét projektu:
Organizátor vytvorí dva výbory: slovenský a medzinárodný, ktoré budú zostavené zo známych osobností. Výbory budú mať imidžovú a spoločenskú propagátorskú funkciu. Čestným predsedom slovenského výboru bude vždy prezident Slovenskej republiky.
Hlavný organizátor projektu je Galéria Andrej Smolák Snina – Bratislava.
Finančným garantom je Nadácia ART.EAST, na konto ktorej budú prichádzať všetky sponzorské a dobrovoľné finančné príspevky.
Trvanie projektu:
• Prvá etapa – namaľovanie a sústredenie obrázkov potrvá 5 rokov
• Druhá etapa – vyprojektovanie a postavenie novej galérie, jedinej svojho druhu
na svete
• Tretia etapa – po zozbieraní 40 075 kusov obrazov bude projekt otvorený a svoje
obrázky môžu posielať ďalšie nové generácie osobností.
Galéria sa stane veľkou atrakciou cestovného ruchu a môže byť postavená na Slovensku, alebo v ktorejkoľvek inej krajine, alebo priamo pri OSN alebo pri Európskom parlamente, podľa toho kto pre túto galériu vytvorí podmienky.

Projekt svojou účasťou a prácou podporili napríklad:
Bártfay Tibor, Bohó Alexander, Bondra Peter, Breza Mikuláš, Brogyanyi Daniel, Dubovský Rastislav,
Ferko Milan, Gašparovič Ivan, Gwerková Melita, Hammel Pavol, Horecký Zdenko, Huninská Jana, Hykisch Anton, Janík Pavol, Janíková Oľga, Jurovatý Ladislav, Kočan Mikuláš, Kollárik Stanislav,Kramár Maroš, Kubánka Juraj,Lipták Fero, Mikolaj Dušan, Mikolášik Miroslav,Motyčka Ľubomír, Moza Ľuboslav, Piačka Igor, Povrazník Ján, Račko Martin, Roll Dušan, Roth Robo, Semanco Emil, Sládek Milan, Smolák Andrej,Soroka Peter, Stano Milan, Tkáč Marián, Tobias Szidi,Trubač Marek, Veľká Jarmila, Vida Marián a veľa veľa iných .

Zdroj: Melita Gwerková


Fotogaléria k článku

Návrat hore