1 | 2 | 3 | nasledujúca strana

Jaroslav Sýkora

Námety pre svoju tvorbu čerpá z hornej Oravy,kde má svoje korene.  Prirodzené zaujatie, spočiatku úplne spontánne s hlavným cieľom nasnímať to, čo dosiaľ nebolo stvárnené, a to, čo zvonku zrejme ani nikto nemôže naplno zachytiť, prerastalo postupne do uceleného spracovania známych námetov a nadobudlo osobitný tvar. Na tejto ceste ho v priebehu dlhodobej činnosti ovplyvnil Martin Martinček, ktorý stvárnil predovšetkým Liptov a vytvoril epopeju o ľuďoch v horách.
Sýkora však nie je iba pokračovateľ Martinčeka tým, že vyjadruje podobné o inom kraji. Sníma síce tiež predovšetkým starých ľudí, ich zakotvenie v krajine, ich odchádzajúci svet, tiež pristupuje ku všetkému s hlbokou úctou. Je to pohľad zvnútra, pohľad do hĺbky. Svet sa však zmenil, oťažel, stal sa neúprosnejším.
Z Martinčeka vyznieva obdiv k nezlomnosti starých ľudí, Sýkorov súboj je omnoho smutnejší a tvrdší.

Starí ľudia sú zlomení, ich svet zaniká. Sýkora stavia na dokumentárnej vecnosti, na faktografii ľudí a prostredia podávanej úplne autenticky. Jeho postoj nevychádza iba z nutnej požiadavky „prejsť kus cesty“ s tými, ktorých chceme zobraziť, on kráča s nimi, je z ich rodu. Podáva osudy ľudí ako osud svojho spoločenstva, ktoré stráca niečo zo svojej podstaty.
Vecnosť námetov nesprevádza suché podanie. Je to prednes zámerne patetický, pátos však nie je vonkajškový, zameraný na krasorečnenie. Ide mu o krásu, ktorá bolí. Preto z jeho diela vyznieva obava o všetko, čo tu trvalo a vytváralo neopakovateľný charakter ľudí, kraja. Jeho tvorba nie je sentimentálnym povzdychom nad prirodzenou pominuteľnosťou. Je vzlykom, aj tichou, ale úpenlivou výzvou zamyslieť sa nad podstatou existencie, nad tým, k čomu sa nemožno obrátiť chrbtom, aj keď sa to odohráva „iba“ kdesi vo vzdialenom kúte Slovenska.

ING. V L A D I M Í R    VO R O B J OV, C S C .
historik fotografie

ID Diela: 1145

Ukrižovanie 2003
Rozmer 40 x 50 cm
originál signované autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1141

Cestou do kostola II
1991 Orava - Zákamenné
Rozmer 40x 50 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1140

estou do kostola I
1991 Orava - Zákamenné
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1139

Kalvária Bobrov II
Orava Bobrov 1996
Rozmer 60x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1138

Kalvária Bobrov I
1994 Bobrov
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1137

Krajina I 1991
Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1136

Krajina II 1991
Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1135

Krížová cesta I  1992
Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1134

Krížová cesta II  1992
Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1133

Mariška z grúňov  1990
Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1132

Mrazivé ráno 1993
Orava - Zákamenné
Rozmer 40x 60 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1131

Na gazdovom dvore 1989
Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1130

Na gazdovom dvore II
1989
Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1129

Na gazdovom dvore III
1988 Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1128

Na Novoťských grúňoch I
1992 Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1127

Na Novoťských grúňoch II
1991 Orava - Novoť
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1126

Na poli 1993
Orava - Sihelné
Rozmer 60x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1125

Na poli I  1995
Orava - Oravské veselé
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1124

Na poli  1996
Orava - Krušetnica
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €
ID Diela: 1123

Páranie peria 1992
Orava - Zákamenné
Rozmer 40x 40 cm
Originál signovaná autorom

Cena:
info €

1 | 2 | 3 | nasledujúca strana

Návrat hore