1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Fedor Nemec

Fotografie Fedora Nemca, to sú vzrušujúce i meditatívne motívy žien. Je v nich ešte niečo zo secesnej nehy, elegancie štýlu art deco, ale prevláda vyzývavý nepokoj, provokácia, eros i emotívna neuróza postmoderny. Je to staré v novom, večné v premenlivom, ženské v ženskom. Vo väčšine prípadov sú to fotografické sóla. Žena sama v sebe. Žena ktorá vystúpila z času, a žena, do ktorej vstúpil čas. Plnosť sa premenila na plodnosť a plodnosť na úplnosť. Je to žena čakajúca i nesúca túto sudbu. Je to žena dúfajúca i nedočkavá vo svojom osude i v agresivite tela, ktoré napľňa dušu.
Kompozícia jeho fotografií je jeho podpisom.

ID Diela: 1630 Cena:
info €
ID Diela: 1629 Cena:
info €
ID Diela: 1628 Cena:
info €
ID Diela: 1627 Cena:
info €
ID Diela: 1626 Cena:
info €
ID Diela: 1625 Cena:
info €
ID Diela: 1624 Cena:
info €
ID Diela: 1623 Cena:
info €
ID Diela: 1622 Cena:
info €
ID Diela: 1621 Cena:
info €
ID Diela: 1620 Cena:
info €
ID Diela: 1619 Cena:
info €
ID Diela: 1618 Cena:
info €
ID Diela: 1617 Cena:
info €
ID Diela: 1616 Cena:
info €
ID Diela: 1615 Cena:
info €
ID Diela: 1614 Cena:
info €
ID Diela: 1613 Cena:
info €
ID Diela: 1612 Cena:
info €
ID Diela: 1611 Cena:
info €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Návrat hore