1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Fedor Nemec

Fotografie Fedora Nemca, to sú vzrušujúce i meditatívne motívy žien. Je v nich ešte niečo zo secesnej nehy, elegancie štýlu art deco, ale prevláda vyzývavý nepokoj, provokácia, eros i emotívna neuróza postmoderny. Je to staré v novom, večné v premenlivom, ženské v ženskom. Vo väčšine prípadov sú to fotografické sóla. Žena sama v sebe. Žena ktorá vystúpila z času, a žena, do ktorej vstúpil čas. Plnosť sa premenila na plodnosť a plodnosť na úplnosť. Je to žena čakajúca i nesúca túto sudbu. Je to žena dúfajúca i nedočkavá vo svojom osude i v agresivite tela, ktoré napľňa dušu.
Kompozícia jeho fotografií je jeho podpisom.

ID Diela: 1567 Cena:
info €
ID Diela: 1566 Cena:
info €
ID Diela: 1565 Cena:
info €
ID Diela: 1564 Cena:
info €
ID Diela: 1563 Cena:
info €
ID Diela: 1562 Cena:
info €
ID Diela: 1561 Cena:
info €
ID Diela: 1560 Cena:
info €
ID Diela: 1559 Cena:
info €
ID Diela: 1558 Cena:
info €
ID Diela: 1557 Cena:
info €
ID Diela: 1556 Cena:
info €
ID Diela: 1555 Cena:
info €
ID Diela: 1554 Cena:
info €
ID Diela: 1553 Cena:
info €
ID Diela: 1552 Cena:
info €
ID Diela: 1551 Cena:
info €
ID Diela: 1550 Cena:
info €
ID Diela: 1549 Cena:
info €
ID Diela: 1548 Cena:
info €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Návrat hore