1 | 2 | nasledujúca strana

Pavel Kopp

MaxGallery prináša na slovenský trh fotografie Pavla Koppa.

Pavel Kopp sa narodil 23.11.1940  v Plzni.

Pôvodným povoláním elektroinžinier, neskôr obchodník a diplomat. Vyštudoval  České vysoké učení technické Praha, elektrotechnickú fakultu, obor filmovej a televíznej techniky /1963/. Tu sa podrobne zoznámil s technickou stránkou fotografie /u prof. J. Šimka/.
Vážne fotografovať začal v r. 1967, prevážne ho zajuíma živá fotografia.

V rokoch 1972 – 76 pracoval v Taliansku, v Miláne, kde nadviazal kontakt so skupinou fotografov, sústredených okolo galérie „IL DIAFRAMMA“. /Cesare Colombo, Lanfranco Colombo, Italo Zannier, Paolo Monti, Pier Berengo Gardin a ďaľší/.
Od r. 1973 bol v kontakte  s Dr. Annou  Fárovou z UPM,  o rok  neskôr  napomohol  k usporiadaniu výstavy Josefa Sudka v Miláne, s ktorým se potom pravidelne stretával až do jeho smrti v r. 1976.
V júni 1975 usporiadal svoju prvú samostatnú výstavu „Italské  okamžiky“v budove Čs. Obchodného oddelenia v Miláne.
Po návrate do vlasti v r. 1976 začína systematicky fotografovať pražskú ulicu se zaujatím pre hľadanie styčných bodov s talianskym prostredím.
Publikoval postupne v časopisech Fotografia Italiana, Revue fotografie, Československá fotografie, Mladý svět, Vita cecoslovacca, Tvorba, Kmen, Literární měsíčník, Scéna, Advanced Foto Video a ďaľších.
V r. 1983 mal v Malé Galerii ČS spisovatele v Prahe prvú veľkú domácu výstavu svojich talianskych fotografií „Itálie je víc, než země, je to cit“ a tým nadviazal pravidelnú spoluprácu s nakladateľstvom Československý spisovatel.
Tu spredádzal svojimi fotografiami zbierky básní Sandro Penna: Zvláštní radost žít /1986/ a  V. Janovic: Most alchymistů /1989 s tématikou Karlovho mostu/.

Od r. 1977  se pravidelne stýkal s hercom a spisovateľom Miroslavom Horníčkom a ich spolupráca vyústila vydáním knihy talianských fotografií „Chvilky s Itálií“ /Panorama 1988/.
Současne se konali monografické výstavy pod rovnakým názvom  v Brne /1987/  a v Prahe /1988/, a ďalej výstava „Most alchymistů“ /MG ČS Praha 1988/.
V r. 1989 usporiadal výstavu svojich pražských motívov spolu s J. Mocekom /Diplomat klub, Praha/ a zúčastnil se taktiež Salónu Československej fotografie v PKO JF Praha.
Následne  bolo 30 jeho  fotografií  zaradených do zbierok  fondu Svazu českých fotografů.
V r. 1993  bola  práca  fotografa  Pavla  Koppa ocenená  zaradením do Encyklopédie Českých a Slovenských  fotografov /Asco,  Praha 1993/.

V rokoch 1990 – 1994 pracoval znova v Taliansku, tentokrát  ako diplomat na Veľvyslanectve ČR  v Ríme.
Tohoto pobytu znova využil k fotografovániu života talianskych miest, teraz už aj vo farbe.
V priebehu pobytu se podarilo vydať v taliančine knihu Chvilky s Itálií / ISTANTI  CON L´ITALIA, Sponsorline, Venezia/, ktorú prišiel do Ríma pokrstiť aj Miroslav Horníček.
Táto kniha potom vyšla česky znova v treťom vydání v nakladateľstve ADONAI v r. 2003.
Od r. 1986  ho  spája  priateľstvo s historikom  fotografie Pavlom  Scheuflerom, s  ktorým  spolupracoval  na  niekoľkých  projektoch, naposledy pri  usporiadaní výstavy  fotografa Rudolfa  Krátkého v Talianskom  kultúrnom  inštitúte  v Prahe /jún 2008/.

V r. 2004 boli  jeho  vybrané fotografie zaradené do Zlatého  fondu  Národního  múzea  fotografie v Jindřichovom  Hradci  a  následne  tam aj vystavené /2004/ a v Prahe /2007/.
Pavel Kopp fotografuje prevážne  fotoaparátom Leica M5, a to nepretržite od r. 1973.
Od r. 1985 je členom Svazu českých fotografů.

viac info nájdete na:
www.kopp.nafoceno.cz

rozhovor s Pavlom Koppom

http://www.pavelkopp.eu

ID Diela: 2384 Cena:
info €
ID Diela: 2383 Cena:
info €
ID Diela: 2382 Cena:
info €
ID Diela: 2381 Cena:
info €
ID Diela: 2380 Cena:
info €
ID Diela: 2379 Cena:
info €
ID Diela: 2378 Cena:
info €
ID Diela: 2377 Cena:
info €
ID Diela: 2376 Cena:
info €
ID Diela: 2375 Cena:
info €
ID Diela: 2374 Cena:
info €
ID Diela: 2373 Cena:
info €
ID Diela: 2372 Cena:
info €
ID Diela: 2371 Cena:
info €
ID Diela: 2370 Cena:
info €
ID Diela: 2369 Cena:
info €
ID Diela: 2368 Cena:
info €
ID Diela: 2367 Cena:
info €
ID Diela: 2366 Cena:
info €
ID Diela: 2365 Cena:
info €

1 | 2 | nasledujúca strana

Návrat hore