Prebieha súťaž o knihu Alexander Dubček - Posledná kapitola!

Vážení priatelia on-line galérií,

pripravili sme pre Vás malú súťažnú otázku :
Aké vydavateľstvo a v ktorom roku vydalo knihu Karola Kállaya "Alexander Dubček - Posledná kapitola "
?
Na základe určenia správnej odpovede budete zaradení do zlosovania o túto knihu, ktorá bude osobne signovaná autorom - pánom Karolom Kállayom a jeden z Vás ju vyhrá.
Svoje odpovede posielajte prostredníctvom kontaktného formulára našej stránky.
Termín zlosovania je 2.August 2010

Súťaž Meno:
Telefón:
Email:

Odpoveď:
Všetky údaje sú povinné!

Súťažiaci odoslaním formulára dáva súhlas so spracovaním údajov pre interné použitie spoločnosti MaxGallery Slovakia, s. r. o. podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zlosovanie sa uskutoční 2.August 2010

Hore