Vyberte si:

Zobraziť ďalšie články

Ďalšie články

Synagóga dnes

Dohodnite si telefonicky návštevu synagógy v Trnave  na tel.čísle : 0905 663320,
alebo na mail : [email protected]

 

Synagóga dnes slúži ako galéria.


Pri príležitosti osláv 20. výročia Novembra bol v Trnave otvorený nový priestor na prezentáciu výtvarného umenia. Kedysi chrám, dnes galéria. Súčasný majiteľ  a kurátori v nej plánujú v galérii prezentovať predovšetkým súčasnú výtvarnú tvorbu, najmä grafiku a fotografiu. Hovorí sa, že žiadny nový luxusný kultúrny priestor nenahradí historickú stavbu. Potvrdili to aj odborníci na prvej vernisáži v novej galérii na Haulíkovej ulic č. 3 i v zrekonštruovanom priestore niekdajšej synagógy v Trnave.

Bývalá ortodoxná synagóga stojí hneď vedľa synagógy status quo, a kedysi slúžila ortodoxnej židovskej náboženskej obci, ktorá v Trnave vznikla v roku 1896. Podľa ortodoxného zvyku má byť takáto synagóga bez pompy a bez veží. Hoci zvonku pôsobí stavba veľmi skromne, vnútro je impozantné a vyvoláva v návštevníkovi priaznivý dojem. Žiaľ, po marci 1942, keď do platnosti vstúpila legislatíva fašistického slovenského štátu, bola židovská komunita deportovaná do koncentračných táborov, z ktorých sa domov vrátil len zlomok. To poznamenalo aj využívanie objektu v ďalších rokoch.

Podľa našich informácií je to jediná synagóga takéhoto typu na západnom Slovensku.Židovská náboženská obec o ňu neprejavovala aktívny záujem.  Pôvodný stav objektu si vyžadoval náročnejšiu rekonštrukciu, pričom investori dbali na to, aby čo najviac pôvodných prvkov a častí objektu zostalo zachovaných. Ak sa ich nepodarilo zreštaurovať alebo zrekonštruovať, nahradili sa. Z pôvodných súčastí objektu teda môžeme dnes obdivovať empory, fresky, ale aj zreštaurované maľby. Nové moderné prvky len dotvorili celý výstavný priestor – najvýznamnejšou zložkou moderného dotvorenia architektúry vnútorného priestoru synagógy bolo vloženie dvoch sklených stien, ktoré slúžia ako výstavné panely a zároveň svojou „čistotou“ nezasahujú do celkovej architektonickej členitosti vnútorného priestoru.


Fotogaléria k článku

Návrat hore