1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Fedor Nemec

Fotografie Fedora Nemca, to sú vzrušujúce i meditatívne motívy žien. Je v nich ešte niečo zo secesnej nehy, elegancie štýlu art deco, ale prevláda vyzývavý nepokoj, provokácia, eros i emotívna neuróza postmoderny. Je to staré v novom, večné v premenlivom, ženské v ženskom. Vo väčšine prípadov sú to fotografické sóla. Žena sama v sebe. Žena ktorá vystúpila z času, a žena, do ktorej vstúpil čas. Plnosť sa premenila na plodnosť a plodnosť na úplnosť. Je to žena čakajúca i nesúca túto sudbu. Je to žena dúfajúca i nedočkavá vo svojom osude i v agresivite tela, ktoré napľňa dušu.
Kompozícia jeho fotografií je jeho podpisom.

ID Diela: 1610 Cena:
info €
ID Diela: 1609 Cena:
info €
ID Diela: 1608 Cena:
info €
ID Diela: 1607 Cena:
info €
ID Diela: 1606 Cena:
info €
ID Diela: 1605 Cena:
info €
ID Diela: 1604 Cena:
info €
ID Diela: 1603 Cena:
info €
ID Diela: 1602 Cena:
info €
ID Diela: 1599 Cena:
info €
ID Diela: 1598 Cena:
info €
ID Diela: 1597 Cena:
info €
ID Diela: 1596 Cena:
info €
ID Diela: 1595 Cena:
info €
ID Diela: 1594 Cena:
info €
ID Diela: 1593 Cena:
info €
ID Diela: 1592 Cena:
info €
ID Diela: 1591 Cena:
info €
ID Diela: 1590 Cena:
info €
ID Diela: 1589 Cena:
info €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Návrat hore