1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Fedor Nemec

Fotografie Fedora Nemca, to sú vzrušujúce i meditatívne motívy žien. Je v nich ešte niečo zo secesnej nehy, elegancie štýlu art deco, ale prevláda vyzývavý nepokoj, provokácia, eros i emotívna neuróza postmoderny. Je to staré v novom, večné v premenlivom, ženské v ženskom. Vo väčšine prípadov sú to fotografické sóla. Žena sama v sebe. Žena ktorá vystúpila z času, a žena, do ktorej vstúpil čas. Plnosť sa premenila na plodnosť a plodnosť na úplnosť. Je to žena čakajúca i nesúca túto sudbu. Je to žena dúfajúca i nedočkavá vo svojom osude i v agresivite tela, ktoré napľňa dušu.
Kompozícia jeho fotografií je jeho podpisom.

ID Diela: 1587 Cena:
info €
ID Diela: 1586 Cena:
info €
ID Diela: 1585 Cena:
info €
ID Diela: 1584 Cena:
info €
ID Diela: 1583 Cena:
info €
ID Diela: 1582 Cena:
info €
ID Diela: 1581 Cena:
info €
ID Diela: 1580 Cena:
info €
ID Diela: 1579 Cena:
info €
ID Diela: 1578 Cena:
info €
ID Diela: 1577 Cena:
info €
ID Diela: 1576 Cena:
info €
ID Diela: 1575 Cena:
info €
ID Diela: 1574 Cena:
info €
ID Diela: 1573 Cena:
info €
ID Diela: 1572 Cena:
info €
ID Diela: 1571 Cena:
info €
ID Diela: 1570 Cena:
info €
ID Diela: 1569 Cena:
info €
ID Diela: 1568 Cena:
info €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nasledujúca strana

Návrat hore