1 | 2 | nasledujúca strana

Pavel Pecha

narodený v roku 1962

1984 - 1987  Inštitút výtvarnej fotografie pri SČF, Praha
1989 - 1994  FAMU – Katedra fotografie, Praha

Žijem v dvoch svetoch. Jeden je reálny, druhý ako alternatíva, vytvorená z negatívu nectností reálneho sveta. Ten druhý má pre mňa väčšiu cenu. Je mojím zrkadlom či obrazom. Neustála sebakontrola ho mení, stále sa vyvíja. Postupne sa doňho uzatváram. Možno dobrovoľne, možno z nutnosti. Je totiž lepší a dokonalejší ako reálny. Niet v ňom pragmatizmu, racionality, ani intolerancia či povrchnosť. Netreba v ňom nič vysvetľovať. Napĺňa ho fantázia, absurdné situácie a hra. Občas ho determinuje reálny svet. Potom sa tam objavuje i násilie
a zlo. Slúži mi ako zrkadlo nastavené reálnemu svetu. Odhaľujem ten môj svet pomaly. Nie je možné ho spoznať naraz. A keď niečo objavím, onedlho sa to zmení. Je to vzrušujúce dobrodružstvo. Je to dotyk s transcendentnom. Objavujem zvláštne situácie, neskutočné obrazy, nečakané vzťahy. Niekedy je to len myšlienka, náhly záblesk, ktorý sa rýchlo stráca, inokedy len pocit. Občas sa to poskladá ako mozaika do obrazu nevysvetliteľného, vnímaného len podvedomím. Občas niečo z toho sprostredkujem, avšak najkrajšie obrazy nosím v hlave.
Tento svet sa stále vyvíja, niečo z neho navždy ostáva, niečo sa stále mení. Ukazuje mi cestu. Moja existencia sa stáva pohybom medzi mojím svetom a tým reálnym. Je to pohyb medzi nebom a zemou. Čoraz častejšie sa ocitám len v tom mojom a akosi intuitívne cítim, že už nepatrím do toho druhého.
Neviem, či sa niekedy vrátim...

ID Diela: 568

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 567

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 566

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 565

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 564

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 563

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 562

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 561

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 560

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 559

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 558

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 557

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 556

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 555

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 554

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 553

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 552

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 551

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 550

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €
ID Diela: 549

Moje intuitívne divadlo
1990 - 2007
Rozmer 60x40 cm
original signované autorom

Cena:
400 €

1 | 2 | nasledujúca strana

Návrat hore